×

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży unitów stomatologicznych w trybie przetargu

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Chodźki 6 20-093 Lublin, ogłasza przetarg na sprzedaż 4 unitów stomatologicznych 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. Przetarg…

Prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Mansur Rahnama Hezavah, MBA, DBA został wybrany na stanowisko Sekretarza Rady Doskonałości Naukowej

Kierownik Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, chirurg szczękowo – twarzowy oraz chirurg stomatolog Prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Mansur Rahnama Hezavah,…

Ogłoszenie o sprzedaży unitów stomatologicznych w trybie przetargu

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Chodźki 6 20-093 Lublin, ogłasza przetarg na sprzedaż 4 unitów stomatologicznych 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. Przetarg…

Nasze Poradnie i Pracownie

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

Kierownik Poradni: prof. dr hab. n med. dr h.c. Mansur Rahnama Hezavah numer telefonu dla pacjentów – 81 502 17 46,47,48 numer telefonu do sekretariatu –…

Poradnia Dla Pacjentów Leczonych w Znieczuleniu Ogólnym

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie realizuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla pacjentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności*. * Orzeczenie o…

Poradnia Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej

Kierownik Poradni: prof. dr hab. n. med. Renata Chałas numer telefonu dla pacjentów – 81 502 17 24 numer telefonu do sekretariatu – 81 502 17 20…

Poradnia Ortopedii Szczękowej

Kierownik Poradni: dr hab. n. med. Agnieszka Lasota numer telefonu do sekretariatu – 81 502 18 90 numer telefonu dla pacjentów – 81 502 18 97, 577 404…

Poradnia Periodontologii

Kierownik Poradni: prof. dr hab. n med. Joanna Wysokińska – Miszczuk numer telefonu dla pacjentów – 81 502 18 66 numer telefonu do zapisu do studentów –…

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Kierownik Poradni: dr hab. n. med. Janusz Borowicz numer telefonu dla pacjentów – 81 502 17 83,84,85 numer telefonu do sekretariatu – 81 502 17 80…

Poradnia Somatologii Zachowawczej z Endodoncją

Kierownik Poradni: Dr hab. n med.  Barbara Tymczyna – Borowicz numer telefonu dla pacjentów – 81 502 18 26 numer telefonu do zapisu do studentów…

Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego

Kierownik Poradni: prof. dr hab. n med. Maria Mielnik – Błaszczak numer telefonu do dla pacjentów – 81 502 18 49 numer telefonu do sekretariatu –…

Poradnia Stomatologii Zintegrowanej

Kierownik Poradni: Prof. dr hab. n med. Jolanta Szymańska numer telefonu dla pacjentów – 81 502 17 70,71,72 Adres:ul. Dra Witolda Chodźki 620-093 Lublin  Zakres usług…

Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

p.o. Kierownika Poradni: dr n.med. Monika Litko-Rola numer telefonu dla pacjentów – 81 502 17 84 numer telefonu do sekretariatu – 81 502 18 80 Pielęgniarka…

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej: prof. dr hab. n med. Ingrid Różyło-Kalinowska Telefon do Pracowni Diagnostyki Obrazowej –  81 502 18 08   Adres: ul. Dra Witolda Chodźki 620-093 Lublin  Zakres…

O UCS

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie jest największym, najdłużej działającym podmiotem leczniczym na Lubelszczyźnie, udzielającym świadczenia stomatologiczne.

            Ośrodek stomatologiczny funkcjonuje nieprzerwanie od 1973 roku, początkowo przy ul. Lubartowskiej 58a następnie w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7 (od 2008r. Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie).

            W 2020 roku obie lokalizacje zostały połączone w nowym budynku przy ul. Dra Witolda Chodźki 6 i utworzono Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, które jako jedyne w regionie udziela refundowanych przez NFZ, świadczeń stomatologicznych we wszystkich zakresach oraz świadczeń komercyjnych.

            UCS w Lublinie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy dentystów, w tym konsultanta krajowego, pięciu konsultantów wojewódzkich oraz liczne grono profesorów i lekarzy specjalistów z bogatym dorobkiem naukowym.

            W Centrum prowadzona jest również działalność lecznicza, powiązana z dydaktyką i szkoleniem podyplomowym, w ramach której studenci kierunku lekarsko-dentystycznego oraz lekarze rezydenci doskonalą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne pod opieką doświadczonej kadry.

Skip to content