×

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie jest największym, najdłużej działającym podmiotem leczniczym na Lubelszczyźnie, udzielającym świadczenia stomatologiczne.

            Ośrodek stomatologiczny funkcjonuje nieprzerwanie od 1973 roku, początkowo przy ul. Lubartowskiej 58a następnie w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7 (od 2008r. Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie).

            W 2020 roku obie lokalizacje zostały połączone w nowym budynku przy ul. Dra Witolda Chodźki 6 i utworzono Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, które jako jedyne w regionie udziela refundowanych przez NFZ, świadczeń stomatologicznych we wszystkich zakresach oraz świadczeń komercyjnych.

            UCS w Lublinie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy dentystów, w tym konsultanta krajowego, pięciu konsultantów wojewódzkich oraz liczne grono profesorów i lekarzy specjalistów z bogatym dorobkiem naukowym.

            W Centrum prowadzona jest również działalność lecznicza, powiązana z dydaktyką i szkoleniem podyplomowym, w ramach której studenci kierunku lekarsko-dentystycznego oraz lekarze rezydenci doskonalą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne pod opieką doświadczonej kadry.

Skip to content