×

Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

prof. dr hab. n med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Telefon do Pracowni Diagnostyki Obrazowej –  81 502 18 08 

 Adres:

ul. Dra Witolda Chodźki 6
20-093 Lublin 


Zakres usług świadczonych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

1. Zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne:

  • zębowe,
  • skrzydłowo – zgryzowe,

2. Zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne:

  • pantomograficzne,
  • cefalometryczne,
  • zatok obocznych nosa metodą Watersa,
  • P-A żuchwy,
  • kości nosa,
  • stawów skroniowo- żuchwowych . 

Rentgenogramy wykonywane są techniką cyfrową i konwencjonalną z użyciem małej dawki promieniowania.

Zdjęcia rentgenowskie wykonywane są przez techników rtg i opisywane przez lekarza radiologa zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
dnia 18.02.2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. 

Skip to content