×
 • Zarządzenie Nr DN.021.1.2024
  Zarządzenie Nr DN.021.1.2024 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie: zaopatrzenia w okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok osób obsługujących monitory ekranowe Zarzadzenie Nr DN.021.1.2024 Dyrektora UCS w Lublinie ws. zaopatrzenia w okulary lub szkła kontaktowe
 • Zarządzenie Nr DN.021.17.2023
  Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr24/2020 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublin z dnia 30 października 2020 roku. Zarządzenie Nr DN.021.17.2023
 • Zarządzenie Nr DN.021.16.2023
  Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolengo od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w 2024 roku. Zarządzenie Dyrektora UCS w Lublinie nr DN.021.16.2023
 • Zarządzenie Nr DN.021.8.2023
  Zarządzenie Nr DN.021.8.2023 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie Zarządzenie Nr DN.021.8.2023
 • Zarządzenie Nr DN.021.5.2023
  Zarządzenie Nr DN.021.5.2023 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sieci WI-FI w Uniwersyteckim Centrum Stomatologi w Lublinie. Zarządzenie nr DN.021.5.2023 Reg-Wifi-UCS-wersja_1.0 Wniosek-dostęp_do_WiFi-wersja_1.0
 • Zarządzenie Nr 16/2022
  Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w 2023 roku Zarzadzenie Nr 16 2022 w sprawie dnia wolnego
 • Zarządzenie Nr 3/2022
  Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany cenników na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii oraz badania diagnostyczne w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie ze skutkiem uchylenia dotychczasowego załącznika (cenników) do Regulaminu Organizacyjnego Zarządzenie…
 • Zarządzenie Nr 2/2022
  Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia wydania czwartego procedury “Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentacji medycznej” w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie. Procedura – Przeprowadzanie kontrolo wewnętrznej dokumnetacji medycznej. Załącznik nr 1 do procedury Załącznik…
 • Zarządzenie Nr 1/2022
  Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia stomatologiczne udzielane pacjentom UCS w Lublinie w ramach zajęć klinicznych prowadzonych ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zarządzenie Nr 1_2022
Skip to content