×

Kierownik Poradni: dr hab. n. med. Agnieszka Lasota

numer telefonu do sekretariatu – 81 502 18 90

numer telefonu dla pacjentów – 81 502 18 97, 577 404 532

Koordynująca: Maria Konieczna 

Adres:
ul. Dra Witolda Chodźki 6
20-093 Lublin 


Zakres usług świadczonych w Poradni Ortopedii Szczękowej:

  • Leczenie wad zgryzu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik ortodontycznych;
  • W wydzielonej Poradni Wad Rozwojowych Twarzoczaszki pomoc specjalistyczną otrzymują niemowlęta i małe dzieci z rozszczepami podniebienia
    nad którymi opiekę sprawuje zespół złożony z ortodontów, chirurga dziecięcego i logopedy;
  • Dzieci do 12 roku życia z prostymi wadami zgryzu mogą się leczyć aparatami zdejmowanymi, refundowanymi przez NFZ, a w skomplikowanych przypadkach,
    w ramach usług ponadstandardowych (płatnych przez pacjenta), mogą otrzymać nowoczesne stałe aparaty ortodontyczne;
  • Osoby dorosłe i starsze korzystają z leczenia w Poradni w przypadkach przygotowania ortodontycznego do operacji dysproporcji kości szczęk lub w ramach wielospecjalistycznego leczenia chorób przyzębia.
Skip to content