×

Kierownik Poradni:

prof. dr hab. n med. Maria Mielnik – Błaszczak

numer telefonu do dla pacjentów – 81 502 18 49

numer telefonu do sekretariatu – 81 502 18 40

Pielęgniarka Koordynująca: Agnieszka Kusyk

Adres:
ul. Dra Witolda Chodźki 6
20-093 Lublin 


Zakres usług świadczonych w Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego:

 • Profilaktyka próchnicy zębów (lakierowanie i lakowanie) połączona z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • Impregnacja (lapisowanie) ubytków zębów mlecznych;
 • Leczenie ubytków próchnicowych wszystkich klas z wykorzystaniem materiałów kompozycyjnych
  i glassjonomerowych;
 • Leczenie biologiczne miazgi zębów mlecznych i stałych;
 • Leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów mlecznych i stałych;
 • Leczenie pourazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych;
 • Wykonujemy pełny zakres leczenia w dziedzinie stomatologii wieku rozwojowego świadczony przez lekarzy
  w ramach usług komercyjnych nieobjętych refundacją;
 • Diagnostyka i leczenie prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod
  i urządzeń diagnostyczno-leczniczych (w tym diagnostyki radiologicznej
 • i endodontycznej);
 •  Kwalifikowanie dzieci do zabiegów w znieczuleniu ogólnym.
Skip to content