×

Kierownik Poradni:

dr hab. n. med. Janusz Borowicz

numer telefonu dla pacjentów – 81 502 17 83,84,85

numer telefonu do sekretariatu – 81 502 17 80

Pielęgniarka Koordynująca Marzena Prokop

Adres:
ul. Dra Witolda Chodźki 6
20-093 Lublin 


Zakres usług świadczonych w Poradni Protetyki Stomatologicznej:

  1.    W ramach świadczeń z NFZ:

 • badanie pacjenta
 • konsultacja
 • protezy ruchome częściowe uzupełniające braki powyżej 5 zębów w jedynym łuku zębowym
 • protezy całkowite
 • naprawy protez ruchomych
 • podścielenia protez ruchomych.
 • 2. W ramach świadczeń z NFZ z zakresu protetyki stomatologicznej dla Pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki:
 • badanie pacjenta
 •  konsultacja
 •  protezy częściowe tymczasowe
 •  protezy całkowite tymczasowe
 •  protezy częściowe ostateczne
 •  protezy całkowite ostateczne
 •  naprawy protez ruchomych
 • podścielenia protez ruchomych

3.      Komercyjne:

 • badania pacjenta:

– badanie protetyczne niezakończone procedurą medyczną

– modele diagnostyczne

– ustalenie planu leczenia protetycznego częściowych braków zębowych

 • protezy stałe:

            – wkład lub nakład koronowy – kompozytowy

– wkład lub nakład koronowy – porcelanowy

– odbudowa zrębu koronowego kompozytem z użyciem wkładu z włókna szklanego

– wkład koronowo-korzeniowy – metoda bezpośrednia

– wkład koronowo-korzeniowy – metoda pośrednia

– odbudowa zrębu koronowego kompozytem z użyciem  radix anker

– korona tymczasowa natychmiastowa

– korona tymczasowa akrylanowa tymczasowa

– most tymczasowy natychmiastowy

– wkład koronowo-korzeniowy tymczasowy natychmiastowy ze zrębem koronowym

– korona metalowa lana

– korona złożona licowana porcelaną

– podbudowa cyrkonowa pod porcelanę wykonane w systemie ceramill na modelu składanym

– korona pełnoceramiczna (cyrkon- system ceramill)

– korona kompozytowa na włóknie szklanym

– most – 1 punkt licowany na cyrkonie

– most – 1 punkt licowany porcelaną na metalu

 • protezy ruchome

– proteza szkieletowa

– elementy utrzymujące do protezy szkieletowej- zasuwa ( matryca, patryca, frezowanie,  interlock )

– elementy utrzymujące do protezy szkieletowej- zatrzask ( matryca, patryca, frezowanie, interlock )

– zatrzask korzeniowy rhein 83 (matryca + patryca)

– proteza nakładowa na bazie lanego szkieletu

– proteza częściowa osiadająca uzupełniająca braki 1 ząb

– proteza częściowa osiadająca uzupełniająca braki do 5 zębów (ostateczna, wczesna lub natychmiastowa)

– uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi· doginanymi klamrami w zakresie 5–8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ostateczna, wczesna lub natychmiastowa)

– uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi· doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym

(ostateczna, wczesna lub natychmiastowa)

– zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku

  czynnościowego na łyżce indywidualnej (ostateczna, wczesna lub natychmiastowa)

– zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku

  czynnościowego na łyżce indywidualnej (ostateczna, wczesna lub natychmiastowa)

– całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla   

  szczęki

– całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z czynnościowym· ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy,

– proteza dziecięca częściowa

– proteza dziecięca całkowita

– podścielenie protezy materiałem miękkim

– obturator

 • naprawa protez

– zacementowanie rozcementowanej korony (wykonanej w Poradni Protetyki Stomatologicznej)

– zdjęcie korony

– zdjęcie mostu dwupunktowego

– zdjęcie mostu trzy lub czteropunktowego

– wymiana matrycy rhein 83 (wykonanej w Poradni Protetyki Stomatologicznej)

– odbudowa powierzchni zwarciowej tworzywem szybkopolimeryzującym w protezie płytowej                            

– naprawa protezy

– wzmocnienie płyty protezy siatką

– zastosowanie łuku podjęzykowego

– zastosowanie kompozytu światłoutwardzalnego do odbudowy zęba do płaszczyzny protetycznej

Skip to content