×

Kierownik Poradni:

prof. dr hab. n med. dr h.c. Mansur Rahnama Hezavah

numer telefonu dla pacjentów – 81 502 17 46,47,48

numer telefonu do sekretariatu – 81 502 17 40

Pielęgniarka Koordynująca  Julita Prokopowicz

Adres:
ul. Dra Witolda Chodźki 6
20-093 Lublin 


Zakres usług świadczonych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej
i Implantologii:

 • Ekstrakcje zębów;
 • Plastyka połączeń ustno-zatokowych;
 • Zabiegi wyłuszczenia torbieli zębopochodnych;
 • Nacięcie ropni;
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba/zębów;
 • Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka;
  zębodołowego z zębem/zębami;
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy;
 • Zabiegi wprowadzania implantów;
 • Zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) do celów implantologicznych;
 • Zabiegi przygotowawcze do leczenia protetycznego;
  i ortodontycznego np.odsłonięcia zębów zatrzymanych w celu;
  przyklejenia zamka ortodontycznego;
 • Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek (GTR – Guided Tissue    Regenration) oraz sterowanej regeracji kości (GBR – Guided Bone    Regeneration) z zastosowaniem materiałów kościozastępczych,  kości własnopochodnej i błon zaporowych;
 • Pobieranie wycinków/biopsji.

Podcięcie wędzidełka od Poniedziałku do Piątku w godzinach 11:00 – 13:00

Skip to content