×

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie realizuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla pacjentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności*.

* Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – u dzieci do 16 roku życia bez określania stopnia; u osób powyżej 18 roku życia – jedynie stopień umiarkowany lub znaczny umożliwia refundację zabiegu przez NFZ.

Jednocześnie świadczenia te wykonujemy także poza kontraktem z NFZ dla wszystkich zainteresowanych Pacjentów, odpłatność zgodnie z cennikiem.

Poradnia została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w nowoczesną aparaturę do znieczulania ogólnego, unit stomatologiczny z aparatem RTG i radiowizjografią. 

W celu umówienia konsultacji przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 512 919 090.

Uwaga!

W przypadku pacjentów, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie są w stanie samodzielnie, świadomie wyrazić zgody na zabieg wymagana jest zgoda opiekuna prawnego (ustalona sądownie).

Kierownik Poradni:

prof. dr hab. n med. dr h.c. Mansur Rahnama

 sekretariat Poradni – 512 919 090

Pielęgniarka Koordynująca  Julita Prokopowicz

Adres:

ul. Doktora Witolda Chodźki 6
20-093 Lublin 


Zakres usług świadczonych w Poradni dla Pacjentów Leczonych w Znieczuleniu Ogólnym

 • Leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 • Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.
 • Usunięcie złogów nazębnych;
 • Kieretaż zwykły (zamknięty);
 • Leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów przednich u dorosłych;
 • Zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych;
 • Lakierowanie wszystkich zębów stałych;
 • Impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • Leczenie chirurgiczne (m. in. operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego, wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka, wyłuszczenie torbieli zębopochodnej, wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki);
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
Skip to content