×

Zarządzenie Nr DN.021.8.2023

Zarządzenie Nr DN.021.8.2023 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie

Zarządzenie Nr 16/2022

Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w 2023 roku

Zarządzenie Nr 3/2022

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany cenników na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii oraz badania diagnostyczne w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie ze skutkiem uchylenia dotychczasowego załącznika (cenników) do Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 2/2022

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia wydania czwartego procedury “Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentacji medycznej” w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie.

Zarządzenie Nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia stomatologiczne udzielane pacjentom UCS w Lublinie w ramach zajęć klinicznych prowadzonych ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Skip to content