×

Zarządzenie Nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1/2022

Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie

z dnia 4 lutego 2022 roku

w sprawie:

zasad odpłatności za świadczenia stomatologiczne udzielane pacjentom UCS w Lublinie w ramach zajęć klinicznych prowadzonych ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Skip to content