×

Gratulujemy!

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie wraz z pracownikami pragnie serdecznie pogratulować Prof. dr hab. n. med. Mansurowi Rahnama-Hezavah kierownikowi Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii uhonorowania tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tytuł Doktora Honoris Causa (łac. „doktor dla zaszczytu”) nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

Przyznanie tak zaszczytnego wyróżnienia jest niewątpliwie dowodem uznania i szacunku, jakim środowisko naukowe obdarza Pana Profesora za znakomitą osobowość, znaczący i wybitny wkład w rozwój szeroko rozumianych nauk medycznych, zwłaszcza w obszarze stomatologii.

Jednak na szczególne uznanie zasługują osiągnięcia Pana Profesora, jako znakomitego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń lekarzy, a także wybitnego naukowca, mającego zasługi w promowaniu i odpowiednim przygotowaniu kadry naukowej w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie stomatologii. Autorytet Pana Profesora jest ogromnie potrzebny polskiemu środowisku medycznemu.

Bogactwo wiedzy, talentów i umiejętności Pana Profesora istotnie przyczyniają się do rozwoju Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie. Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z tak wybitnym naukowcem.

Proszę zatem o przyjęcie, zarówno w moim własnym imieniu, jak również w imieniu wszystkich pracowników UCS w Lublinie wyrazów najwyższego uznania oraz najlepszych życzeń: zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych wspaniałych osiągnięć i poczucia spełnienia we wszystkich podejmowanych aktywnościach.

Skip to content