×

Konkursu o Udzielenie świadczeń w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów UCS w Lublinie (unieważniony)

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii z siedzibą w Lublinie,

 ul. Doktora Witolda Chodźki 6,

w zakresie

wykonywania badań laboratoryjnych

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu zawierają materiały informacyjne udostępnione na stronie internetowej www.ucs.lublin.pl oraz w siedzibie UCS w Lublinie, w Dziale Zamówień Publicznych (I piętro).

Termin składania ofert: 20.04.2023 rok do godz. 11:00 w UCS w Lublinie, I piętro,  sekretariat.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące

W toku postępowania konkursowego oferentom przysługują środki odwoławcze, o których mowa
w materiałach informacyjnych.

Skip to content