×

Prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Mansur Rahnama Hezavah, MBA, DBA został wybrany na stanowisko Sekretarza Rady Doskonałości Naukowej

Kierownik Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, chirurg szczękowo – twarzowy oraz chirurg stomatolog Prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Mansur Rahnama Hezavah, MBA, DBA został wybrany na stanowisko Sekretarza Rady Doskonałości Naukowej. Za  kandydaturą naukowca opowiedziało się aż 120 członków RDN (przy 153 osobach głosujących).

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 r., prof. Mansur Rahnama Hezavah, naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ponownie został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej, uzyskując największą liczbę – niemalże 600 głosów.  Prof. Mansur Rahnama był jednym z 23 kandydatów do RDN, reprezentujących obszar nauk medycznych. Spośród tej grupy wybranych zostało troje członków Rady. Tajne głosowanie trwało przez cały wrzesień 2023 r., a brali w nim udział naukowcy z tytułami profesorów i doktorów habilitowanych.

Osobisty sukces prof. Mansura Rahnama Hezavah, to doskonała wiadomość dla środowiska lekarzy dentystów, UM w Lublinie oraz UCS w Lublinie, bowiem będą mieli swojego reprezentanta w Radzie Doskonałości Naukowej drugiej kadencji na tak znaczącym stanowisku w tej Radzie.

Prof. dr hab. Mansur Rahnama Hezavah, dr h. c., MBA, DBA pełni wiele odpowiedzialnych funkcji i zajmuje ważne stanowiska. Naukowiec jest m.in.:

  • konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej;
  • kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • kierownikiem Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie;
  • prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej;
  • członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  • członkiem Rady Doskonałości Naukowej;
  • członkiem Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej;
  • członkiem  Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA;
  • doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Prof. dr hab. Mansur Rahnama Hezavah, dr h. c., MBA, DBA swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje do promowania wysokich standardów w nauce i edukacji. Jest aktywny w działalności naukowej, obejmującej prowadzenie badań, publikację prac oraz uczestnictwo w kongresach i sympozjach naukowych. Za swoje osiągnięcia został odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 700-lecia Lublina oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Skip to content